• Menu
TESLİM PROSEDÜRÜ

www.BiletBulsam.com websitesi üzerinden alınan bilet veya turun ödeme işlemi gerçekleştirildikten en geç 24 saat içerisinde bilet veya tur detayları ve makbuz dökümü email olarak müşteriye iletilir. Satın aldığı tur veya bilet detayları kendisine iletilmeyen müşteri ... nolu numaradan veya info@BiletBulsam.com mail adresinden iletişime geçerek bildirmek zorundadır. 

Not: Promosyonlu olarak satın alınan tur veya biletlerin iptali söz konusu değildir.
 
YURT DIŞI TURLARDA:
 
İPTAL - İADE - VAZGEÇME VE DEĞİŞİKLİKLER
1.Tüketicinin, BiletBulsam ve aracısına yazılı veya veri saklayıcısı ile bildirmek kaydı ile, sözleşmeyi tek taraflı fesih hakkı bulunmaktadır. Paket turun başlamasına en az 30 gün kala yapılan fesih bildirimlerinde; ödenmesi zorunlu vergi harç, 3.kişilere ödenip geri alınması mümkün olmayan bedeller ve yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın ödenen bedel tüketiciye aynen iade edilir. Yurt dışı seyahatlerde vize hizmeti alınmış ise iade edilmez. Tüketici, gezinin başlamasına 29-15 gün kala tur bedelinin %40 nı 15 günden az süre içerisinde ise tamamını BiletBulsam’a cayma tazminatı olarak ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Sözleşmeden dönülmesi halinde iptal ceza şartlarına göre en az 14 iş günü içerisinde tüketicinin ödemiş olduğu tur bedeli BiletBulsam veya aracı tarafından iade edilir.
 
2. BiletBulsam , tura katılacak kişilerin yeterli sayıya ulaşamaması veya operasyonel nedenlerle paket turun kısmen veya tamamen iptalini, hareket tarihinden en az 20 gün öncesine kadar tüketiciye bildirmek kaydı ile iptal edebilir. Bu durumda tüketicinin tazminat hakkı yoktur. BiletBulsam tüketiciden aldığı tüm ödemeleri 7 iş günü içerisinde tüketiciye iade edeceğini taahhüt eder.